Avlscenter Eskegaard A/S – det originale DanBred materiale, i en videreforædlet form.

Avlscenter Eskegaard A/S driver avl i det originale DanBred system med udgangspunkt i de  3 primære racer. Eskegaard har specialiseret sig i valid avl på højeste genetiske niveau kombineret med forædling af avlsdyr på parametre, der er væsentlige for kunder, som køber genetik.