Den samlede produktion omfatter 220 søer i Landraceavl, 180 søer i Duroc avl og 1300 søer i opformering til produktion af DanBred Hybrid.

DanBred Landrace (LL)

Fra Eskegaard leverer vi Landrace polte til danske og tyske opformeringsbesætninger, samt besætninger med Kernestyring.

DanBred Landrace er en af hundyrracerne i vores krydsningsprogram til produktion af YL-sopolte. Landracen har en god slagtekvalitet. På grund af Landracens ekstremt gode moderegenskaber bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Vores YL polte produceres på baggrund af vores Landrace avlskerne.

DanBred Hybrid er en førstegangs krydsning mellem DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. DanBred Hybrid er den optimale racekombination i soholdet. DanBred Hybrid sikrer høj effektivitet i besætningen, ved at kombinere Landracens høje frugtbarhed og gode moderegenskaber med Yorkshires styrke og fine kødkvalitet. DanBred Hybrids styrke i benstilling og kropsbygning sikrer god holdbarhed og mindsker produktionsomkostningerne i din besætning.

Krydses DanBred Hybrid soens gode moderegenskaber samt potentiale for høj mælkeydelse med DanBred Duroc racens enestående vækstpotentiale og høje foderudnyttelse, produceres store levedygtige kuld, til gavn for professionelle svineproducenter verdenen over. DanBred Hybrid sikrer din besætnings produktivitet og rentabilitet.

DanBred Duroc (DD)

Der er investeret i avlsrettighed på 180 Duroc søer til Eskegaard.

DanBred Duroc klarer sig suverænt godt som faderrace i kombination med LY/YL-søer. I Danmark er der en lang tradition for at bruge Duroc ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater, høj kødprocent og god kødkvalitet.