Avlscenter Eskegaard A/S har en masse erfaring at bygge på. I hele 9 generationer har virksomheden været familieejet.

Den drives i dag af Jørgen, Erik og Jens Schultz. Udover de 3 beskæftiger Avlscenter Eskegaard A/S et større antal medarbejdere i stald og mark.

Værdier

Selvom Avlscenter Eskegaard A/S har eksisteret i mange årtier, er værdierne stadig de samme nu som dengang: Kvalitet, integration, effektivitet, innovation og konstant udvikling. Kort sagt kvalitet i alle led af værdikæden.

Dette bringer os i position hvor vi kan opfylde vores mission om at være ”blandt de mest foretrukne leverandører af avlsdyr og gener til dansk og udenlandsk svineproduktion”.

Se vores værdikæde her

Videnscenter

Vi vægter vores kunderelationer meget højt. Vi gør alt, for at yde kunderne den bedste service og rådgivning. Derfor besøger vi også vores kunder – og de besøger os. Vi stiller os gerne til rådighed som ”Videnscenter” og tilbyder ligeledes at træne kundernes ansatte og praktikanter, hvis behovet er der. Vores nære relationer til kunderne skal gerne komme dem til gode – derfor deler vi gerne vores viden og årelange erfaringer med dem.

Mød vores Team

  • 9 Gårde

  • 220 Landrace søer

  • 180 Duroc søer

  • 1300 Opform. søer

  • 1050ha Planteavl

  • 56ha Skov

Værdikæde

Avlscenter Eskegaard A/S leverer avlsdyr af allerhøjeste kvalitet. Vores værdikæde er gennemtænkt og biosikkert i alle led, helt fra egenproduktion af specialfoder over gentilpasset opformering til levering hos kunden.

Vi er et topmoderne landbrug, som løbende udvikler både medarbejdere, maskinel og selve virksomheden, for at kunne være markedsledende med høje standarder inden for sundhed og genetik. Vores viden – din gevinst.

Se værdikæden

Eskegaard

Vores gårde

På Avlscenter Eskegaard A/S har hver gård sit formål og sin plads i værdikæden.

Tag et kig på vores gårde

Skelbæk

Historie

Vores historie for både Eskegaard og Skelbæk går mange år tilbage. Her har vi samlet nogle af de væsentligste begivenheder for gårdene gennem tiden.

Følg os gennem tiden

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Vi har i 2022 søgt om og modtaget tilsagn om tilskud til opsætning af 2 gylletankoverdækninger i tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi 2022.

Åbn projektskilt her