På Avlscenter Eskegaard A/S er vores 7 trins sædskifte i marken designet med henblik på egenproduktion af specialfoder til besætningerne. Især hvede, byg og havre dyrkes målrettet hertil.

Dette sikrer næringsrigt foder med højt strukturindhold. Og sundere dyr uden maveforandringer belønnes med lang levetid og høj ydelse.

Biosikkerhed

Også i markdriften og foderproduktionen efterlever vi vores høje kvalitetsstandard og biosikkerhed. De specialindrettede foderopbevaringsanlæg gør det muligt at håndtere store mængder afgrøder, som efter karantænetid transporteres sikkert videre til staldene. Øvrige råvarer underlægges tilsvarende karantæneperioder, før de anvendes i produktionen.

  • Gennemført integreret bedrift via fodring med hjemmeavlet kvalitetskorn
  • Foderopbevaring i eget silo anlæg for ekstra høj biosikkerhed
  • Korn og halm tages tidligst i brug 10 uger efter høst
  • Soja altid direkte fra skib i 3 ugers karantæne - ligesom andre råvarer
  • Sikret indtag af råvarer for at undgå forurening fra dæk, fodtøj osv.
  • Autoriseret gnaver kontrol fra Mortalin
  • Eget gylle udbringningsudstyr
  • Ingen udendørs lagring af foderstoffer

Få sparring her

Maskinpark og eget værksted

Vores ca. 900 ha varetages i øvrigt af egen maskinpark. Også her er vi en selvkørende virksomhed. Med en stor maskinkapacitet kan vi handle rettidigt og sikre kvaliteten i råvarerne. Eget værksted sørger for en høj oppetid på vores maskiner samt løbende vedligehold på vores staldinventar. Dette med mål om, at vedholde højest mulige standard på alle sites.

Til Avlscenter Eskegaard A/S hører ligeledes 56 ha skov som drives ekstensivt, til gavn for natur, vildtet og de omkringværende personer.